Veicot uzņēmējdarbību, juridiskas un fiziskas personas meklē iespējas, kā risināt ieilgušas debitoru parādsaistības un palīdzēt savam biznesam strādāt produktīvi, tāpēc nereti izmanto tādu iespēju kā cesija, tādējādi atrisinot situāciju ar parādnieku un atgūstot finanses. Kā slēgt cesijas līgumu? Kādos gadījumos to izmanto, un kādas nianses jāņem vērā?

Praksē cesijas līgumus visbiežāk slēdz gadījumos, kas saistīti ar aizdevuma līguma saistību pārkāpšanu. Tomēr jāatzīst, ka arī citās uzņēmējdarbības jomās dažkārt slēdz cesijas līgumus, īpaši gadījumos, kad kreditors nevēlas veltīt lieku laiku parādu piedziņas jautājumiem, bet vēlas atgūt naudu nekavējoties.