Slēdzot dažādus darījumus, īpaši ar ārvalstu partneriem, nereti juridiskām vai fiziskām personām rodas nepieciešamība dokumentus apliecināt ar apostille. Šādos gadījumos rodas daudz neskaidrību, gan ko tas vispār nozīmē, gan kur to iegūt un kad tas jālieto obligāti. Noskaidrosim!

Apostille lieto tikai oficiāliem dokumentiem, ko izsniegušas valsts iestādes konkrētajā valstī. To nevar uzlikt privātiem dokumentiem un līgumiem, ko savstarpēji noslēdz uzņēmēji. Dokumentu apliecināšana ar apostille jeb dokumentu legalizācija ir personas, kas izdevusi oficiālu dokumentu, paraksta īstuma un tiesībspējas, kā arī zīmoga vai spiedoga īstuma apliecināšana, proti, tiek apliecināts dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras.