Laba likumdošana nav iespējama bez rūpīgas priekšizpētes. Savukārt rūpīga priekšizpēte nav iespējama bez tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma. Šī novērtējuma secinājumi ietverami īpašā dokumentā – anotācijā, kurai ir nozīme ne vien likumdošanas procesā, bet arī jau pēc tiesību akta spēkā stāšanās.