It visur, kur notiek sacensība, dalībnieki tiecas uz augstāko līmeni. Viens no kritērijiem nodokļu maksātāja kvalifikācijai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Padziļinātās sadarbības programmas zelta līmenī ir prasība nodrošināt dokumentētu nodokļu risku vadības procesu. Kas ir nodokļu risku vadība, un kādas darbības jāveic, lai kvalificētos zelta līmeņa dalībniekiem noteiktajām prasībām?

Šogad savu darbību ir sācis Padziļinātās sadarbības programmas jaunais modelis. Dalībnieki, kas piedalās programmā, tiek grupēti trīs līmeņos: zelta, sudraba un bronzas. Katra līmeņa dalībniekiem tiek piedāvātas priekšrocības, kuras var izmantot ne tikai VID, bet arī citās valsts iestādēs. Tiesa gan – šobrīd nodokļu maksātājiem ērti pieejams ir tikai VID piedāvāto priekšrocību un atvieglojumu apkopojums.

Padziļinātās sadarbības programmas darbību regulē likuma "Par nodokļiem un nodevām" 7.1pants un Ministru Kabineta noteikumi Nr.748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi" (Noteikumi).

Padziļinātās sadarbības programmas darbības mehānisms ir detalizēti aprakstīts VID mājaslapā, tāpat arī kritēriji programmas dalībnieka statusa iegūšanai un dalībnieku grupēšanai Padziļinātas sadarbības programmas līmeņos. Būtiski ir minēt, ka VID piedāvātās priekšrocības dalībniekiem dažādos programmas līmeņos ir atšķirīgas un atkarīgas no līmeņa, kurā dalībnieks atrodas. Priekšrocības ir gan bez, gan ar finansiālu ietekmi.