Domēna vārds ir unikāls nosaukums, kas apzīmē identitāti virtuālajā vidē. To izmanto mājaslapu adresēs, e–pasta adresēs, arī norādēs uz sociālo mediju vietni. Jau kopš 2017.gada sākuma Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir piešķirtas tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, savukārt šogad likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Likums) plānots veikt grozījumus, lai šīs VID tiesības paplašinātu.

Tiesības reģistrēt savu domēna vārdu ir jebkurai juridiskajai personai, kā arī fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, vai nepilngadīgās personas likumiskajiem aizbildņiem, vai cita statusa organizācijai neatkarīgi no tās valstiskās piederības. Domēna vārda atslēgšana un dzēšana (domēna vārda reģistrācijas atcelšana) nozīmē, ka pārstāj darboties visi šim domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi, piemēram, e–pasts, visi apakšdomēni, kā arī citi domēna vārdam piesaistītie servisi.