Komerclikums paredz izsmeļošu gadījumu uzskaitījumu, kad dalībnieki var saņemt no sabiedrības naudas līdzekļu izmaksas. Viens no šiem gadījumiem, bez dividenžu un likvidācijas kvotu izmaksas, ir pamatkapitāla samazināšana. Pamatkapitāla samazināšanas gadījumā nodokļi no dalībniekiem izmaksātajiem naudas līdzekļiem nav jāietur, ja dalībnieks atgūst to pašu vērtību, kuru ir sākotnēji ieguldījis.Praksē ir gadījumi, kad sabiedrībai ir liels pamatkapitāls, kas tai saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tās finansiālo situāciju reāli nav nepieciešams, vai, kad, neskatoties uz lielo pamatkapitālu, sabiedrība ilglaicīgi darbojas ar zaudējumiem. Šādos gadījumos pamatkapitāla samazināšana var būt labs veids, kā izmaksāt papildus naudas līdzekļus tās dalībniekiem vai uzlabot sabiedrības pašu kapitāla stāvokli.