Kā rīkoties, ja banka uz laiku liedz kādam uzņēmumam veikt darbības tā kontā, jo radušās aizdomas par negodprātību?

Raksta līdzautors: Paulis Iļjenkovs, ZAB "Deloitte Legal", jurists

Darījuma attiecības ar banku, bankas konta uzturēšana, kā arī piekļuve finanšu sistēmai ir svarīga jebkuram saimnieciskās darbības veicējam un mūsdienās arī jebkurai fiziskai personai. Šo pakalpojumu sniegšanā izteikti dominējoša loma ir bankām. Turklāt gan likumi, gan privāttiesību autonomijas princips ļauj bankām (un dažreiz paredz pienākumu) negatīvi ietekmēt personu piekļuvi finanšu sistēmai.

Lielai daļai uzņēmumu nav saprotams, ko drīkst darīt bankas, tostarp kādu informāciju un dokumentus tās drīkst pieprasīt no klientiem un kādu informāciju par klientu un viņa darījumiem bankas drīkst atklāt un kam, kā arī kādas ir uzņēmumu tiesības situācijās, kad bankas slēdz vai bloķē uzņēmumu kontus vai atteic atvērt kontu. Aplūkosim, kā un kādēļ mainījusies banku pieeja, atverot un uzturot klientu kontus, kā arī banku klientu pielāgošanās iespējas, lai varētu turpināt piekļūt finanšu sistēmai.