Uzņēmums, tāpat kā ģimenes māja, nereti ir lolots gadiem ilgi un veidots grūtā darbā. Tādēļ uzņēmums ir arī īpašums, kam likumā noteikta mantošanas kārtība. Mantošanas lieta var ilgt no 3 mēnešiem līdz pat 1 gadam, tomēr uzņēmējdarbība un uzņēmuma vadības process ir dinamisks.

Nereti aktuāls ir jautājums, kā organizēt uzņēmuma pārvaldību un nepārtraukt uzņēmējdarbību līdz brīdim, kamēr apstiprināti mantinieki, īpaši, ja mirusī persona bija ne tikai kapitāla daļu īpašnieks, bet arī valdes loceklis ar atsevišķām pārstāvības tiesībām.

Katram mantojuma dalībniekam, meklējot pareizākos risinājumus uzņēmuma pēctecības veidošanā, jāņem vērā dažādi juridiskie aspekti. Mantošanas plānošana ir komplicēts jautājums, ko būtiski sakārtot laikus. Ja pēc uzņēmuma īpašnieka nāves rodas stagnācija, katra diena var radīt zaudējumus un mazināt uzņēmuma konkurētspēju.