Krievijas Federācijas tiesību aktos noteikts, ka ārvalstu investoru uzņēmējdarbības režīmam jābūt tikpat labvēlīgam kā Krievijas investoru darbības režīmam. Praksē tas nozīmē, ka ārvalstu pilsoņi un juridiskās personas darbojas vienlīdzīgi ar Krievijas pilsoņiem un viņiem ir identiskas tiesības un pienākumi. SIA ir izplatītākā juridiskās personas uzņēmējdarbības dibināšanas forma, tādēļ šajā rakstā aplūkosim tās reģistrācijas īpatnības.

Kā SIA priekšrocība jāmin apstāklis, ka tās dalībniekiem ir tiesības priekšlaikus iegādāties daļas, ja viens no dalībniekiem nolemj pārdot savu daļu trešajai personai. Tas pasargā sabiedrību no negaidītas dalībnieku maiņas. Tāpat jānorāda, ka SIA nav obligāta akciju emisija un izvietošana, tai raksturīgs iekšējās struktūras elastīgums un informācija par daļu īpašniekiem pieejama Vienotajā valsts juridisko personu reģistrā (Reģistrs).

Turpinājumā analizēsim dokumentu kopumu, kas nepieciešams juridiskās personas reģistrācijai, tās dibināšanas posmus, kā arī procesuālos jautājumus.