Kopfinansējuma pakalpojumu likums (Likums) tiek izstrādāts jau ilgāku laiku, un par to dzirdētas dažādas recenzijas un komentāri, tostarp ārvalstu eksperti Likumu novērtējuši kā pozitīvu soli. Kādas ir būtiskākās gaidāmās izmaiņas?

Oktobra beigās Ministru kabineta (MK) komitejā, kurā ministriju administratīvā un politiskā vadība kopīgi izvērtē par sagatavotajiem dokumentu projektiem iesniegtos iebildumus, par kuriem to izveides gaitā nav panākta vienošanās vispār vai daļā, caurlūkoja Finanšu ministrijas izstrādāto Likuma projektu. Šī likumprojekta ceļš līdz akceptēšanai valdībā izrādījies neierasti garš, jo sākotnējo ieceri starpinstitūciju saskaņošanai par finanšu tirgus politiku atbildīgā institūcija nodeva jau pagājušā gada septembra sākumā.