Turpinot rakstu sēriju par reorganizāciju, šoreiz plašāk par termiņiem, kas jāievēro reorganizācijas procesā iesaistītajām komercsabiedrībām sabiedrībām. Termiņu neievērošanas sekas var būt dažādas un lielākoties noved pie nevajadzīga reorganizācijas procesa pagarinājuma.