Nereti uzņēmumiem rodas jautājums, vai uz to darbību ir attiecināms Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Likums) noteiktais pienākums sniegt ziņas par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem un ieviest kontroles sistēmu. Kādas prasības paredzētas Likumā, un kam tās jāievēro obligāti?