Sociālie tīkli piedāvā uzņēmumiem dažādas iespējas, kā iegūt jaunus klientus, reklamēt uzņēmuma preces, pakalpojumus un uzņēmuma tēlu, kā noskaidrot klientu viedokli un tā rezultātā uzlabot savus pakalpojumus, preces un rast jaunus uzņēmējdarbības virzienus. Šīs ir mūsdienīgas un bieži arī efektīvas iespējas, tomēr būtiski atcerēties, ka tās jāizmanto, ievērojot likumos noteiktos ierobežojumus.

Tas ir svarīgi, lai sociālo tīklu izmantošanas efekts nepārvērstos par defektu, proti, lai mūsu rīcība, popularizējot uzņēmumu, pārkāpuma rezultātā neradītu kaitējumu uzņēmuma tēlam un reputācijai, piemēram, ja par pārkāpumu uzņēmumam piemērotu administratīvo sodu vai tam būtu jāatlīdzina ar pārkāpumu radītie zaudējumi.

Aplūkosim vispārīgu informāciju par izplatītākajām no likuma izrietošajām prasībām, kas jāievēro, uzņēmējdarbības ietvaros izmantojot sociālos tīklus. Atsevišķas prasības kopumā attiecināmas uz mārketinga un reklāmas aktivitātēm neatkarīgi no tā, vai tās veiktas sociālajos tīklos vai citā veidā.

Lietošanas noteikumi

Uzņēmums vai indivīds, izveidojot sociālajā tīklā savu profilu vai lapu, piekrīt sociālo tīklu izmantot saskaņā ar tā lietošanas noteikumiem un ierobežojumiem. Tādējādi starp lietotāju un sociālā tīkla uzturētāju tiek noslēgts līgums. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, sociālā tīkla uzturētājs var būt tiesīgs bloķēt vai citādi ierobežot profila vai lapas izmantošanu. Līdz ar to, lai arī cik apgrūtinoši un nevajadzīgi tas varētu šķist, ieteicams rūpīgi izlasīt un ievērot ikviena izmatotā sociālā tīkla lietošanas noteikumus. Tajos nereti apkopotā veidā ietverti būtiskākie likumos noteiktie aizliegumi un ierobežojumi, var būt sniegti noderīgi ieteikumi, kas gan nodrošinās un atvieglos sociālā tīkla lietošanu, gan pasargās lietotāju no citu personu tiesību aizskāruma un no tā izrietošajām negatīvajām sekām.

Piemēram, sociālā tīkla "LinkedIn" lietošanas noteikumos paredzēts, ka lietotājam aizliegts:

  • izveidot un izmantot nepatiesu identitāti;
  • izstrādāt, atbalstīt vai izmantot programmatūru, ierīces, skriptus, robotus vai jebkādus citus līdzekļus vai procesus, lai kopētu profilus un citus datus;
  • apiet piekļuves kontroles vai pakalpojuma lietošanas ierobežojumus (piemēram, atslēgvārdu meklēšanas ierobežojumus);
  • izpaust informāciju, kuras izpaušanai nav atļaujas (piemēram, citu personu (ieskaitot jūsu darba devēju) konfidenciāla informācija);
  • pārkāpt citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai citas īpašumtiesības. Piemēram, nekopējiet un neizplatiet, izņemot izmantojot pieejamo koplietošanas funkcionalitāti, citu ziņas vai saturu bez šo personu atļaujas.