Publiski paustam viedoklim, īpaši kritiskam, ir liels spēks. No vienas puses, šādā veidā var aktualizēt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, vēršot sabiedrības uzmanību uz neētisku vai prettiesisku sabiedrības locekļu vai valsts rīcību, tādējādi palīdzot ievērot pastāvošās sabiedrības un ētikas normas. No otras puses, tas slēpj neapzinātus riskus un nereti var rezultēties goda un cieņas aizskārumos vai nepamatotos privātās dzīves aizskārumos.

Publiskā kaunināšana ir fenomens, kurš 21.gadsmitā piedzīvo renesansi un ir plaši izplatīts interneta vidē visā pasaulē. To dēvē par "sociālās kontroles formu". Publiskā kaunināšana nav jauna parādība - tā ir bijusi daudzu kultūru daļa gan viduslaikos, gan 20.gadsimtā, tomēr moderno tehnoloģiju izmantošana ir vēl vairāk veicinājusi, ka cilvēki nebaidās publiski paust savu viedokli.