Saskaņā ar Komerclikuma (KL) noteikumiem komercsabiedrības (uzņēmumus) vada un attiecībās ar trešajām personām pārstāv izpildinstitūcija – valde. Tātad, lai uzņēmums varētu iesaistīties tiesiskos darījumos, nepieciešama valdes locekļa (vai atkarībā no statūtos paredzētā vairāku valdes locekļu) iesaiste, kas visbiežāk nozīmē fizisku klātbūtni. Tomēr KL noteiktas uzņēmuma valdes tiesības pilnvarot trešo personu, tostarp uzņēmuma darbinieku, veikt konkrētas darbības uzņēmuma vārdā, izdodot prokūru vai komercpilnvaru, tādējādi nodrošinot risinājumu, ja valdei nav iespējams būt klāt vai iesaistīties situācijās, kad nepieciešama uzņēmuma pārstāvība, vai nav iespējams nodrošināt uzņēmuma ikdienas darbību ilgstošas prombūtnes dēļ.

Raksta līdzautore: Zanda Frišfelde, ZAB "SORAINEN", zvērināta advokāta palīdze

Parastā komercpilnvara

Izdodot parasto komercpilnvaru, uzņēmuma valde var pilnvarot jebkuru personu tās vārdā veikt komercdarbību un slēgt ar uzņēmuma veikto komercdarbību saistītus noteikta veida vai atsevišķus darījumus. Jānorāda, ka parastā komercpilnvara attiecināma uz visām tiesiskajām darbībām, kas parasti ir vērstas uz šādas komercdarbības veikšanu vai darījumu slēgšanu, tātad veicamās darbības ir ierobežotas ar uzņēmuma parasti veikto komercdarbības veidu. Piemēram, ja uzņēmuma komercdarbība saistīta ar mēbeļu tirdzniecību, personai, kam izdota komercpilnvara, nav tiesību uzsākt jaunu komercdarbības veidu, piemēram, uzņēmuma vārdā slēgt darījumus par konsultāciju sniegšanu sabiedrisko attiecību jomā.