Cīņa ar korupcija ir viena no beidzamo gadu Latvijas valsts prioritātēm. Runājot par korupciju, pirmais, ko cilvēki iedomājas, ir kukuļošana, kas ietver kukuļdošanu un kukuļņemšanu. Tomēr jēdziens "korupcija" ir plašāks par kukuļošanu. Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 1. panta 1. daļai par korupciju uzskatāma ne tikai kukuļošana, bet arī jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Neapšaubāmi, ka korupcija nav tikai Latvijas valsts problēma, bet visas pasaules mēroga problēma, kuras risināšanai izstrādāti vairāki starptautiskā rakstura mehānismi un tiesību instrumenti, tostarp arī konvencijas.

Jau 2014. gadā Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (Konvencija), kam ir būtiska loma starptautiskās kukuļošanas apkarošanā.

Konvencijā iekļautie dalībvalsts pienākumi paredzēti vairāku mērķu sasniegšanai, proti:

  • novērst un apkarot ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistībā ar starptautiskajiem biznesa darījumiem, paredzot kriminālatbildību par šāda veida kukuļošanu;
  • nodrošināt atbildības piemērošanu juridiskajām personām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu;
  • nodrošināt valsts spēju sekmīgi apkarot starptautisko kukuļošanu, kā arī veicināt starptautisko sadarbību šī noziedzīgā nodarījuma izskaušanā.