Vasaras sākumā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. Teorētiski viss ir skaidrs, bet kā jaunās normas piemērot praktiski?

Raksta līdzautors: Jānis Veide, Biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna”, jurists

Likums stājās spēkā 2019.gada 1.maijā, paredzot visās publiskajās iestādēs, kā arī privāto tiesību juridisko personu sabiedrībās, kas nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku, izveidot iekšējās trauksmes celšanas sistēmu. Ņemot vērā, ka iepriekš uzņēmumiem nav izvirzītas līdzīgas prasības, likumā ietverto nosacījumu ieviešana rada dažādus jautājumus, piemēram, kā izveidot likumam atbilstošu iekšējo trauksmes celšanas mehānismu, kā tas praktiski darbosies utt. Daļa sabiedrības likumu saista ar "stukačošanu" un uzskata, ka to izmantos negodprātīgi, lai apmelotu darba devēju vai konkurentus, tādējādi radot zaudējumus uzņēmumu reputācijai un finansiālajam stāvoklim. Raksta mērķis ir izskaidrot atsevišķus jautājumus, kas radījuši plašākas sabiedrības diskusijas.