Lai gan grozījumi normatīvajos aktos, kuros ikvienai Uzņēmumu reģistrā (UR) ierakstītai juridiskai personai noteikts pienākums atklāt tās patiesos labuma guvējus, stājās spēkā jau 2017.gada nogalē, joprojām ir samērā daudz uzņēmumu, kas to nav izdarījuši vai izdarījuši tikai formāli, nevērtējot patiesā labuma guvēja definīciju un veikto kontroli pēc būtības.

Raksta līdzautore: Alise Veide, ZAB "PRIMUS DERLING", juriste

Ņemot vērā samērā zemo aktivitāti, kā arī Eiropas Padomes naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb Moneyval pēdējo ziņojumu un tajā konstatētās nepilnības, šobrīd Saeimā trešajam lasījumam virzīts likumprojekts, ar kuru plānots grozīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, tādējādi atkal būtiski ietekmējot gan uzņēmēju, gan citu likuma subjektu (tostarp kredītiestāžu, finanšu iestāžu, nodokļu konsultantu, grāmatvežu, revidentu, notāru, advokātu u.c.) ikdienu saistībā ar patieso labuma guvēju reģistrāciju.