Vispārzināms, ka valde kā galvenais uzņēmuma operatīvās vadības realizētājs atbild par uzņēmuma darbību tās plašākajā nozīmē. Praksē ir dažādi veidi, kā realizē uzņēmuma pārvaldi, deleģē uzdevumus un veido attiecības ar uzņēmuma klientiem un sadarbības un darījumu partneriem. Vai tie ir pietiekami efektīvi, un vai esošais modelis nerada risku gan uzņēmumam, gan valdes locekļiem personīgi? Kādas ir iespējamās sekas un pieejamie risinājumi?

Latvijā vispārējais tiesiskais regulējums valdes funkcijām, darbībai un atbildībai noteikts Komerclikumā, kura 169.pantā paredzēts plašs valdes atbildības koncepts, nosakot, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un solidāri ar citiem valdes locekļiem jāatbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis sabiedrībai.