Oficiālās elektroniskās adreses likums (Likums) izziņots 2016. gada 16. jūnijā un stājās spēkā 2018. gada 1. martā, tomēr tā pārejas noteikumos precizēts, kādos termiņos konkrētām personu grupām jāpiemēro Likuma normas un jāaktivizē elektroniskās adreses. Lai gan tika plānots un ziņots, ka Uzņēmumā reģistrā (UR) reģistrētajiem uzņēmumiem šis pienākums būs jāveic no 2020. gada 1. janvāra, tomēr ar Likuma grozījumiem, kas 2019. gada 12. decembrī pieņemti Saeimā, termiņš pagarināts līdz 2023. gada 1. janvārim.

Lai gan e-adreses ieviešanas termiņš pagarināts par trīs gadiem, tas nenozīmē, ka uzņēmēji var šo tēmu aizmirst. Kāds ir pašreizējais scenārijs?