Obligātās izplatīšanas pienākumi Latvijas normatīvajos aktos ir uzlikti visiem televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem, savukārt attiecībā uz kabeļtelevīzijas operatoriem šādas saistības noteiktas plašākā apmēr. Aplūkosim, kādas ir Eiropas Savienībā (ES) noteiktās prasības šajā jomā, kā arī analizēsim Latvijas regulējuma nepilnības.

ES tiesību kritēriji obligāti izplatāmo programmu noteikšanai

Obligātās izplatīšanas prasību noteikšanas tiesiskais pamats ES tiesībās paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (Direktīva) 31.pantā. Panta nosaukums no angļu valodā lietotā termina must carry latviešu valodā tulkots kā "saistības, kas jāievēro".