Šis stāsts aizsākās pirms vairākiem gadiem. Uzgaidāmajā telpā mūs sagaidīja patīkamas ārienes sieviete. Viņas balsī bija satraukums, jo bija noticis kas absolūti negaidīts. Vairākus gadus viņas vadītais uzņēmums importēja preci – medikamentus. Importa formalitātes kārtoja muitas brokeris, tāpēc šķita, ka nekas nevar noiet greizi. Tomēr Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot importa deklarāciju pārbaudi, konstatēja, ka preces novērtētas nepareizi, tādēļ uzņēmumam papildus jāmaksā importa pievienotās vērtības nodoklis (PVN), nokavējuma un soda naudas. Kas tad nogāja greizi, un vai no tā varēja izvairīties?

Noteikumi, kas jāievēro, importējot preci ES

Importējot preces Eiropas Savienībā (ES), tām jānorāda muitas vērtība. Tas nepieciešams, lai pareizi aprēķinātu ievedmuitu un importa PVN. Preču muitas vērtību nosaka pēc stingriem noteikumiem, kas aprakstīti ES regulās. Brīdī, kad aizsākās minētā uzņēmuma stāsts, muitas vērtību noteica pēc:

  • Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (vecais Muitas kodekss);
  • Eiropas Komisijas Regulas Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi.