Svešvārds “mediācija” latviešu valodā ir ieviests pēdējos gadu desmitos, lai apzīmētu ārpustiesas vai tiesai alternatīvu strīdu risināšanas veidu – brīvprātīgas sadarbības procesu, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību (Mediācijas likuma (ML) 1.pants).