Nereti tiek apsvērta iespēja vadošajiem darbiniekiem piešķirt dalību sabiedrības pamatkapitālā, papildus finanšu ieguvumu nodrošinot ar dividenžu izmaksu, kad sabiedrības darbība ir bijusi finansiāli veiksmīga.

Pirms pieņemt šādu lēmumu, ir būtiski no juridiskā viedokļa izvērtēt, kādā veidā minēto dalību ir iespējams piešķirt, maksimāli nodrošinot sabiedrības esošo dalībnieku intereses un samazinot iespējamos tiesiskos riskus.

Akciju sabiedrība – personāla akcijas un priekšrocības akcijas

Spēkā esošais Komerclikuma (KL) regulējums paredz atšķirīgu regulējumu atkarībā no konkrētās sabiedrības juridiskās formas. Akciju sabiedrību (AS) gadījumā var pastāvēt vairākas akciju kategorijas, nostiprinot dažādas tiesības uz dividenžu un likvidācijas kvotas saņemšanu, balsstiesībām akcionāru sapulcē. KL paredz arī īpaša veida akciju – personāla akciju – emisiju.