Ar reorganizāciju saprotamas dažāda veida izmaiņas uzņēmumā, piemēram, izmaiņas uzņēmuma iekšējā struktūrā, izveidojot, slēdzot vai apvienojot departamentus vai nodaļas, kā arī izmaiņas, kas saistītas ar komercreģistrā ierakstīto ziņu maiņu. Reorganizācijas ietvaros netiek veiktas tikai iekšējas, bet arī vispārīgākas izmaiņas, kas var skart komersanta formu vai citus būtiskus tā raksturlielumus.

Aplūkosim šo reorganizācijas veidu, kas potenciāli var ietekmēt trešo personu tiesiskās intereses, kā arī instrumentus, kas paredzēti šo interešu aizsardzībai.

Lai gan ar reorganizāciju arī šādā izpratnē primāri saprot strukturālas izmaiņas, sadalot, apvienojot vai pievienojot kapitālsabiedrības, reorganizācija nav iedomājama bez mantas pārejas. Tā kā jebkura kapitālsabiedrības mantas pāreja ir saistīta ar risku, ka tiks samazināta manta, no kuras var segt kreditoru prasījumus, reorganizācijā kreditoriem ir paredzēta ļoti liela aizsardzība.

Kreditoru tiesību aizsardzībai reorganizācijā pastāv 2 galvenie aizsardzības instrumenti:

  • kreditoru prasījumu pieteikšana un nodrošināšana;
  • reorganizācijā iesaistīto sabiedrību atbildība par pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības saistībām.