Likumos "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (likums par UR) un "Par nodokļiem un nodevām" veikti būtiski grozījumi – ieviesta komercreģistrā iesniegto pieteikumu pirmsreģistrācijas pārbaude Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Ko tas nozīmē uzņēmējiem?

Pirmsreģistrācijas pārbaude VID "riska gadījumos"

Veicot grozījumus, likums par UR papildināts ar 14.1pantu, saskaņā ar kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (UR) VID būs jānosūta informācija par iesniegtajiem pieteikumiem, ja tajos tiks konstatēts kāds no šādiem "riska gadījumiem":

  1. pieteikumā norādītajā ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāk nekā 10 komersanti;
  2. pieteikumā norādītais vienīgais valdes loceklis ir vienīgais valdes loceklis vairāk nekā 5 kapitālsabiedrībās;
  3. pieteikumā norādītais viens no valdes locekļiem ir viens no valdes locekļiem vai vienīgais valdes loceklis vairāk nekā 10 kapitālsabiedrībās;
  4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) vienīgais dibinātājs jau ir vienīgais dalībnieks vairāk nekā 5 SIA, izņemot gadījumu, kad vienīgais SIA dibinātājs ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē;
  5. SIA viens no dibinātājiem jau ir viens no dalībniekiem vairāk nekā 10 SIA, izņemot gadījumu, kad viens no SIA dibinātājiem ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē.