Skaidrs kā divi reiz divi – komercnoslēpums ir jāsargā! Kā to pareizi darīt, un kādas ir aktualitātes šajā jautājumā? Izmaiņas likumdošanā ir īstais brīdis, lai izvērtētu šo jautājumu arī savā uzņēmumā.

Raksta līdzautore: Kristīne Sakārne, ZAB "PRIMUS DERLING", zvērināta advokāte

Nav noslēpums, ka dalība Eiropas Savienībā veicina arī pārmaiņas Latvijas tiesību normās. Viens no šādiem piemēriem ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr.2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Tā Latvijas normatīvo aktu sistēmā ieviesta ar jaunā Komercnoslēpuma aizsardzības likuma pieņemšanu, kas stājās spēkā no 2019.gada 1.aprīļa. Lai gan, salīdzinot ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanos 2018.gadā, šīs direktīvas ieviešana nerada tik lielu rezonansi, tomēr jāpievērš uzmanība, ko tieši nozīmē tās preambulā un likuma anotācijā norādītā "komercnoslēpuma aizsardzība" un kādas iespējas paver jaunais likums.