Komercķīla ir populārs saistību izpildes nodrošinājuma līdzeklis, jo tas ir vienkārši un efektīvi realizējams, īpaši, ja noteiktas tiesības ieķīlāto mantu pārdot bez izsoles. Kā izlietot komercķīlu, pārdodot ieķīlāto mantu bez izsoles, kas jāievēro komercķīlas tiesību izlietošanas procesā, un kāda ir kreditora atbildība?

Komercķīlas nostiprina uz kādu noteiktu mantu, kapitāla daļām vai pat visu uzņēmuma mantu kā lietu kopību. Tās nereti izmanto kredītiestādes, izsniedzot aizdevumus, tomēr komercķīlas ir vienlīdz noderīgas arī nebanku aizdevumu atmaksas vai citu parādsaistību izpildes nodrošināšanai.

Komercķīlas likumā (Likums) paredzēti 2 veidi, kā izlietot komercķīlas tiesības:

  • ieķīlātās mantas pārdošana izsolē;
  • ieķīlātās mantas pārdošana bez izsoles.