Laikā, kad uzņēmumus skar finanšu grūtības, tiek meklēti dažādi veidi, kā samazināt izdevumus. Viens no potenciālajiem risinājumiem ir telpu nomas maksas samazinājums. Vai par to ir vērts mēģināt vienoties un kā to darīt? Aplūkosim šo tēmu tirdzniecības centru kontekstā, bet, iespējams, daļa ieteikumu noderēs arī cita veida telpu nomniekiem.