Jau ilgu laiku ir notikušas diskusijas, ka likums “Par dzīvojamo telpu īri”, kas kopš 1993.gada regulē īres tiesiskās attiecības starp izīrētājiem un īrniekiem, ir novecojis un vairs neatbilst pašreizējai īres tirgus situācijai. Tiek uzsvērts, ka likums “Par dzīvojamo telpu īri” joprojām ietver izteiktu īrnieku tiesību aizsardzību, taču izīrētājam normatīvais regulējums ir nelabvēlīgs, kas savukārt neveicina uzņēmēju interesi ieguldīt līdzekļus jaunu īres dzīvokļu būvniecībā.