Pēc garām sarunām, vairākkārtējas atlikšanas un atbilžu meklēšanas uz daudziem neskaidriem jautājumiem šī gada 31. janvārī breksits ir noticis – Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības (ES). Saprotams, ka nozīmīgākie notikumi tomēr vēl tikai priekšā, jo šobrīd atrodamies t.s. pārejas periodā.

Saskaņā ar vienošanos starp ES un Lielbritāniju to savstarpējās attiecības pēc breksita veidos saskaņā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas jeb Izstāšanās līguma nosacījumiem. Līgums starp valstīm saskaņots 2019. gada novembrī, bet stājies spēkā 2020. gada 31. janvārī.

ES un Lielbritānija vienojās, ka laika posms līdz 2020. gada beigām būs t.s. pārejas periods. To iespējams pagarināt vienu reizi uz ne vairāk kā diviem gadiem. Pārejas periodā Lielbritānija paliek Muitas savienībā un ES kopējā tirgū, kā arī uz to attiecināmas visas četras brīvības un visas ES pamatnostādnes, piemērojot tikai izņēmumus, kas noteikti Izstāšanās līgumā.