Normatīvie akti nenosaka pienākumu kādam kļūt par atzīto ekonomisko operatoru, tā ir paša komersanta brīva izvēle. Saņemot atzītā ekonomiskā operatora atļauju, komersants brīvprātīgi uzņemas muitas iestāžu noteikto kritēriju izpildi, pretī gūstot atvieglotu noteikumu piemērošanu no muitas puses.

Atzītais ekonomiskais operators (AEO) ir Eiropas Savienības (ES) izveidota koncepcija, kuras pamatā ir muitas iestāžu un komersantu sadarbība un partnerība, kura izveido savstarpēji atzītu mehānismu piegādes ķēžu aizsardzībai un priekšrocību un atvieglojumu saņemšanai piegāžu izpildes nodrošināšanā. AEO koncepcijas pamatā ir Pasaules Muitas organizācijas ieviestais Muitas un uzņēmumu partnerības princips. Šis sadarbības modelis nozīmē komersanta brīvprātīgi ieviestu muitas iestāžu noteiktu kritēriju izpildi no komersantu puses un atvieglotu noteikumu piemērošanu šiem komersantiem no muitas puses.

AEO atzīst ne tikai visās ES dalībvalstīs, bet arī valstīs, ar kurām noslēgti savstarpējās atzīšanas līgumi, – Norvēģijā, Šveicē, Japānā, ASV, Andorā un Ķīnā.