Ņemot vērā pēdējā laika notikumus biznesa vidē, daudziem radies jautājums par pašlikvidāciju – ko tā nozīmē un kad tā ir piemērotākais uzņēmuma likvidācijas veids. Rakstā aplūkosim kapitālsabiedrību, SIA vai AS pašlikvidāciju.