Jautājums par to, kam pieder mūsu valsts, šķiet, nekad nezaudē aktualitāti, jo cilvēki diskutē par varas dalīšanu un tautas varas pretstatu politiķu varai. Šajā un nākamajā rakstā veltīsim uzmanību nevis tradicionālajam tauta – Saeima pretnostatījumam, bet gan Saeimas un Ministru kabineta (MK) attiecībām, kas var būt īpaši aktuālas tiem, kas vēlas saprast, kura institūcija ir noteicošā un kuras darbībām jāseko, lai iespējami pilnīgāk plānotu savu saimniecisko, radošo vai cita veida darbību.