Latvijas banku sektors samērā nelielā laikā piedzīvojis ievērojamus notikumus, tostarp Eiropas Centrālās bankas lēmumu atzīt vienu no tās uzraudzībā esošajām bankām par finanšu iestādi, kas nokļuvusi vai nokļūs finanšu grūtībās (failing or likely to fail), un Eiropas Vienotās noregulējuma valdes lēmumu neveikt pasākumus, kas stabilizētu bankas darbību. Ko tas viss nozīmē?

2008.gada globālā finanšu krīze, kas vēlāk izvērtās par banku krīzi, ievērojami ietekmēja gan Eiropu, gan citus pasaules reģionus. Pēc investīciju bankas "Lehman Brothers" sabrukuma atklājās, ka daudzas Eiropas bankas u.c. finanšu iestādes bija iesaistītas riskantos pārrobežu aizdevumu darījumos Amerikas Savienoto Valstu tirgū.