Jau pavisam drīz klāt 1. septembris, kad kreditori atkal varēs iesniegt maksātnespējas pieteikumus pret parādniekiem. Tomēr maksātnespējas pieteikums nav vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis, ko kreditors var vērst pret parādnieku. Kreditors var arī celt prasību tiesā, izmantot saistību bezstrīdus piespiedu izpildi u.c. likumā noteiktās metodes. Īpaši aplūkosim tiesiskās aizsardzības procesu, kas ir svarīgs rīks, ar ko parādnieks var pārvarēt īslaicīgas finanšu grūtības un turpināt sekmīgu uzņēmējdarbību.

Raksta līdzautors: Edvīns Draba, ZAB "SORAINEN" vecākais jurists

Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir uzņēmējiem, kas jau nokļuvuši finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tādās nokļūs, palīdzēt atjaunot spēju nokārtot savas saistības un turpināt veiksmīgu uzņēmējdarbību. Tiesiskās aizsardzības procesa normatīvais regulējums iekļauts Maksātnespējas likumā, taču jānorāda, ka tā mērķis ir palīdzēt novērst uzņēmuma maksātnespēju.

Vienlaikus jāsaprot, ka tiesiskās aizsardzības process nav brīnumlīdzeklis, ar kura palīdzību nerentabli uzņēmumi var ilgstoši izvairīties no neizbēgamas maksātnespējas un likvidācijas. Tomēr tas var būt neaizstājams palīgs, ja kādu īslaicīgu vai ārkārtēju apstākļu dēļ kopumā veiksmīgam vai potenciāli veiksmīgam uzņēmumam draud maksātnespēja. Tiesiskās aizsardzības process ļauj iegūt pagaidu aizsardzību pret kreditoru parādu piedziņu un kreditoru tiesībām ierosināt maksātnespēju, kā arī ar kreditoru vairākuma balsojumu rada iespēju panākt kreditoru prasījumu restrukturēšanu (samaksas termiņa atlikšanu, līgumsoda dzēšanu u.tml.).