Kādos gadījumos kapitālsabiedrības darbība var tikt izbeigta un vai darbības izbeigšana vienmēr nozīmē arī kapitālsabiedrības likvidāciju? Kādā kārtībā personām ir tiesības iebilst pret kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu vai tās izslēgšanu un kam piekrīt izslēgtās kapitālsabiedrības manta?

Šajā publikācijā tuvāk aplūkošu kapitālsabiedrību izslēgšanu no komercreģistra bez likvidācijas procesa.

Kapitālsabiedrības darbības izbeigšanas pamati

Saskaņā ar Komerclikuma (KL) 312.pantu kapitālsabiedrības (t.i., sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) vai akciju sabiedrības (AS)) darbība izbeidzas:

  • ar dalībnieku (t.i., SIA dalībnieku vai AS akcionāru) lēmumu;
  • ar tiesas nolēmumu;
  • uzsākot bankrota procedūru;
  • izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam (ja kapitālsabiedrība bija dibināta uz noteiktu termiņu);
  • sasniedzot statūtos noteiktos mērķus (ja kapitālsabiedrība bija dibināta noteiktu mērķu sasniegšanai);
  • citos likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos.