Pēc 2007.-2009.gada globālās finanšu krīzes 20 finanšu ministru un Centrālo banku vadītāju grupa jeb G-20 Pitsburgas sanāksmē 25.09.2009. noslēdza starptautisku vienošanos, nosakot, ka nepieciešami jauni instrumenti globālās finanšu sistēmas ilgtspējas saglabāšanai, lielākai uzraudzībai un tirgus caurspīdīguma nodrošināšanai.

Finanšu krīze norādīja uz trūkumiem saistībā ar informācijas par tirdzniecības iespējām un finanšu instrumentu, kas nav akcijas, cenām pieejamību tirgus dalībniekiem, konkrēti – tādiem aspektiem kā sniegšanas laiks, granularitāte, vienlīdzīga pieeja un ticamība. Tādējādi bija nepieciešams izveidot normatīvo regulējumu, ar ko ieviestu tirdzniecības pārredzamības prasības. Lai nodrošinātu stabilu pārredzamības pamatu visiem finanšu instrumentiem, šādas prasības jāattiecina uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisiju kvotām un atvasinātiem instrumentiem, ko tirgo tirdzniecības vietās.