2017.gads iesākās ar daudzām nozīmīgām izmaiņām normatīvajos aktos, tostarp arī Civllikumā (CL), papildinot to ar jaunu tiesību institūtu – apbūves tiesība.

Kam piemērojams jaunais tiesību institūts?

Šobrīd Latvijā kā izņēmums no pamatprincipa par zemes un būvju vienotību pieļauta situācija, ka zemes gabals pieder vienam īpašniekam, bet uz zemes gabala esoša ēka – citam īpašniekam. Tas ir tā dēvētais dalītais īpašums.

Dalītā īpašuma gadījumā nošķir:

  • piespiedu dalīto īpašumu, kas izveidojies piespiedu kārtā vēsturiskās situācijas rezultātā (galvenokārt kā padomju laikos uzceltās ēkas, kas atrodas uz bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem atdotās zemes);
  • brīvprātīgo dalīto īpašumu, kas izveidojies uz brīvprātīga pušu līguma pamata.

Šā gada 1.janvārī ar grozījumiem CL, papildinot tā Lietu tiesību daļu ar jaunu Trešo A nodaļu "Apbūves tiesība", stājies spēkā jauns tiesiskais regulējums, kas attiecināms uz brīvprātīgo dalīto īpašumu, izveidojot minēto jauno tiesību institūtu – apbūves tiesība. Jānorāda, ka tas neskar piespiedu dalīto īpašumu gadījumus.