Vienlaicīgi ar virkni citiem grozījumiem 13.07.2017. stājās spēkā grozījumi Komerclikuma 187.1 pantā, kas nosaka kārtību, kādā tiek izdarīts ieraksts dalībnieku reģistrā, kad daļām mainās īpašnieki. Šie grozījumi ir būtiski, jo praksē mēdza būt strīdi gadījumos, kad daļas tika iegūtas izlietojot komercķīlu, tomēr valde ierakstu dalībnieku reģistrā atteicās izdarīt.