10.05.2018. stājas spēkā grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā (Likums), kas paredzēts, lai veicinātu strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot inovatīvas komercdarbības attīstību un pētniecību privātajā sektorā, kā arī pētniecības komercializāciju.

Pēc sākotnējās Likuma redakcijas spēkā stāšanās 01.01.2017. tiesību piemērotāji secināja, ka jaunizveidotajā regulējumā ir vairāki trūkumi, jo Likuma iekļautās normas neatbilst faktiskajai situācijai, tādējādi liedzot potenciālajiem atbalsta saņēmējiem pieteikties Likumā noteiktajām atbalsta programmām.

Tādēļ, lai veicinātu straujāku atbalsta programmu īstenošanu un ļautu jaunuzņēmumiem efektīvi pretendēt uz Likumā noteikto atbalstu, izstrādāti grozījumi, kuru galvenie aspekti aplūkoti turpinājumā.