Kā reģistrēt sabiedrību Krievijas Federācijā, kādu komercdarbības formu izvēlēties un kāda ir specifika katrai no tām - par to lasiet šajā publikācijā.

Raksta tapis sadarbībā ar zvērinātu advokātu Sergeju Rudānu, ZAB "COBALT".

Sabiedrības reģistrēšana

Izplatītākās komercdarbības formas Krievijā ir:

  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA);
  • akciju sabiedrība (AS).

AS iedalās publiskajās un nepubliskajās (agrāk tās sauca par slēgtām AS). AS ir publiska 2 gadījumos:

  • tās akcijas vai akcijās konvertējamie vērtspapīri tiek publiski izvietoti vai tirgoti;
  • sabiedrības statūtos vai tās nosaukumā tiek norādīts, ka sabiedrība ir publiska.