2019.gada 10.septembrī – savas simtgades gadā – Starptautiskā tirdzniecības kamera publicēja atjaunotu preču tirdzniecības noteikumu izdevumu "Incoterms 2020".

Raksta līdzautore: Madara Meļņika, ZAB "SORAINEN" juriste[1]

Ar 2019.gada versiju, kas ir 1936.gadā pirmo reizi publicēto "Incoterms" noteikumu devītais grozītais izdevums, ieviestas izmaiņas gan struktūrā, gan saturā. Lai gan izmaiņas nav tik radikālas kā gaidīts, ir noderīgi saprast jaunos noteikumus un spēt tos veiksmīgi pielietot.

"Incoterms" būtība un piemērošana

"Incoterms" nozīme

Viens no komerctiesību pamatprincipiem ir līgumu brīvības princips, kas paredz, ka personām privāttiesiskās attiecībās ir brīvas tiesības (ar noteiktiem izņēmumiem) izvēlēties līguma dalībniekus, līguma formu un līguma slēgšanu vispār, kā arī galvenokārt ir tiesības izvēlēties līguma saturu. Preču pirkuma līgumā dalībniekiem ir iespēja vienoties par līgumam piemērojamo likumu un par konkrētās valsts likumā noteiktajiem pircēja un pārdevēja pienākumiem, kas ne vienmēr ir pilnīgi un skaidri uzrakstīti un neiekļauj visus komerciāli svarīgākos aspektus (piemēram, preču apdrošināšanu).