Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem teju 1,3 milj. Latvijas iedzīvotāju jau vairākus gadus paralēli valsts nodrošinātajai pensijai uzkrāj arī pensijas otro līmeni, veicot papildu iemaksas savā pensiju kapitālā 6% apmērā no bruto algas. Diemžēl ne visi paspēj šo naudu izmantot.

Dati liecina, ka, pirms tika ieviesti grozījumi, katru gadu vidēji 5000 cilvēku nomira, neizmantojot savu pensijas otrā līmeņa kapitālu. Pateicoties licencētās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" pārstāvētajai iniciatīvai portālā Manabalss.lv, 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, nodrošinot iespēju nodot saviem tuviniekiem mantojumā jau uzkrāto pensijas otrā līmeņa kapitālu.

Konkrētās izmaiņas

Līdz šim pensijas otrā līmeņa kapitālu bija iespējams saņemt, izvēloties vienu no divām opcijām:

  • apvienot šo kapitālu ar pensijas pirmo līmeni un saņemt to kopā ar valsts pensiju;
  • noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar kādu no apdrošināšanas kompānijām, paredzēt laika periodu uzkrājuma nodošanai mantojumā.