15.06.2017. tika pieņemti grozījumi Komerclikumā, kas paredz vairākas izmaiņas līdzšinējā tiesiskajā regulējumā – no Uzņēmuma reģistrā iesniedzamo dokumentu satura un pieteikumu veidlapu apstiprināšanas kārtības līdz saistīto personu darījumiem. Daļa grozījumu stājās spēkā jau 13.07.2017., bet daļa stāsies spēkā 01.01.2018.