Tradicionāli Baltijā pazīstami 2 galvenie veidi, kā ieguldīt komercdarbībā, proti, dalībniekiem vai akcionāriem veicot ieguldījumu pamatkapitālā vai arī aizdodot komercsabiedrībai naudu uz aizdevuma vai kredīta līguma pamata. Tomēr arī šos 2 ieguldījumu veidus var modificēt, nodrošinot riska un ieguldījumu ienesīguma profilu, kas varētu būt potenciāli interesantāks kā ieguldītājiem, tā arī pašam uzņēmumam.