13.07.2017. stājās spēkā grozījumi Komerclikumā (KL), paredzot jaunu tiesību institūtu Latvijas komerctiesībās – pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu, definējot jēdzienu "nosacītais pamatkapitāls", nosakot atvieglojumus AS pamatkapitāla palielināšanai un mainot kārtību pamatkapitāla palielināšanai uz sabiedrības peļņas rēķina.

Nosacītais pamatkapitāls

Sākumā jānorāda, ka pamatkapitāla palielinājums ar nosacījumu ir iespējams tikai AS. Lai gan ar iepriekš minētajiem KL grozījumiem arī SIA regulējums padarīts elastīgāks, šāds jaunums SIA nav paredzēts.

Nosacītā pamatkapitāla gadījumā pamatkapitāls tiek palielināts ar nosacījumu, ka jaunās emisijas akcijas izmantos īpašam mērķim. KL paredzēts izsmeļošs šādu īpašu mērķu saraksts:

  • jauno emisijas akciju apmaiņai pret konvertējamām obligācijām;
  • jauno emisijas akciju apmaiņai pret pievienojamās AS akcijām reorganizācijas gadījumā;
  • atlīdzībai mazākumakcionāriem, kuru kā akciju apmaiņu veic koncerna valdošais uzņēmums;
  • jauno emisijas akciju piešķiršanai darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.