01.01.2010. stājas spēkā Komerclikuma (DL) D daļa "Komercdarījumi", kuras ietvaros Latvijā 1.reizi tika noregulēts franšīzes līgums.

Franšīzes līguma regulējums iekļauts KL D daļas XXI sadaļas "Atsevišķu komercdarījumu veidu īpašie noteikumi" 7.nodaļā "Franšīzes līgums". Kopumā franšīzes līguma regulējums KL iekļauts 7 pantos, kuros aptverti tādi jautājumi kā:

  • franšīzes līguma jēdziens;
  • franšīzes līguma forma;
  • pušu tiesības un pienākumi;
  • franšīzes attiecības ar konkurences tiesībām Eiropas Savienības (ES) līmenī.