Turpinot analizēt Komerclikumā (KL) paredzēto franšīzes līguma regulējumu, pētīsim, kādas tiesības un pienākumi ir franšīzes devējam un franšīzes ņēmējam, kā izbeigt franšīzes līgumu un kādi konkurences tiesību noteikumi jāievēro šajā gadījumā.

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

Franšīzes devējam, protams, jābūt ieinteresētam rūpēties par savām intelektuālā īpašuma tiesībām, no kurām atkarīga visa franšīzes tīkla veiksmīga funkcionēšana un atpazīstamība. Tomēr, lai izvairītos no iespējamām negatīvajām sekām, šāda prasība ir ietverta KL, paredzot franšīzes devējam pienākumu nepārtraukti rūpēties par savām intelektuālā īpašuma tiesībām.

Jānorāda, ka šāda likuma prasība nav attiecināma uz gadījumiem, kad franšīzes devēja intelektuālā īpašuma tiesības ir apdraudētas (atņemtas) no franšīzes devēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus viņš nevarēja un viņam nevajadzēja paredzēt.