01.01.2017. spēkā stājas tiesību aktu izmaiņas, ar kurām tiks pastiprināta elektroniskās komercijas uzraudzība, paplašinot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesības. Turpmāk VID būs tiesīgs atslēgt domēna vārdu vai uzlikt tā lietošanas tiesību nodošanas liegumu, kā arī iegūt noteiktu informāciju par personu saimniecisko darbību.

Ņemot vērā Elektronisko sakaru likumā (ESL) noteiktās Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tiesības atslēgt domēna vārdus, ja tiek organizētas nelicencētas azartspēles, ir atzīts, ka noderīgi būtu līdzīgas pilnvaras noteikt arī VID. Tas ļautu VID operatīvi reaģēt uz nodokļu maksātāju, kas saimniecisko darbību veic, izmantojot tīmekļa vietnes, pārkāpumiem. Līdz ar to Saeimā vienlaikus tika iesniegti likumprojekti grozījumu veikšanai ESL, likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (likums par VID) un likumā "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN). Šie likumprojekti tika atzīti par steidzamiem un izskatīti jau novembrī, paredzot to spēkā stāšanos 01.01.2017.

Gan grozījumos ESL, gan grozījumos likumā par VID paredzētas VID tiesības likumā par NN noteiktos gadījumos pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu vai lieguma uzlikšanu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanai. Tātad jaunumus elektroniskās komercijas uzraudzības stiprināšanai ieviesīs ar grozījumiem likumā par NN. Nepieciešamība paredzēt šādas VID tiesības saistīta gan ar to, ka nodokļu maksātāji izvairās no nodokļu samaksas un kontrolēm, to laikā pārdodot tīmekļa vietni citai personai, gan ar situācijām, kad nodokļu maksātāji nereģistrē tīmekļa vietnes kā struktūrvienības, tādējādi nesniedzot VID pilnīgu informāciju par savu saimniecisko darbību.